Internationale Dag van de Biodiversiteit

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Biodiversiteit presenteert Škoda Auto verschillende initiatieven en projecten die gericht zijn op het behoud van de biodiversiteit rondom hun productielocaties wereldwijd. De medewerkers van het bedrijf spelen een actieve rol bij de uitvoering van deze milieubeschermingsmaatregelen. Škoda Auto bundelt al deze inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de GreenFuture-strategie.

220525-biodiversity-2

Verder dan de eigen fabriekspoorten

“Als internationale autofabrikant is Škoda Auto zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu. Het verder beperken van de ecologische impact van onze bedrijfsactiviteiten is en blijft een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsstrategie”, zegt Michael Oeljeklaus, bestuurslid voor Škoda Auto Productie en Logistiek. Zo beweert hij ook dat Škoda Auto zich maximaal inzet voor het behoud en herstel van de biodiversiteit en dat dit verder rijkt dan hun eigen terrein. Deze inzet wordt niet alleen aangedreven vanuit het bestuur maar ook andere medewerkers spelen hier een grote rol in. Zo lanceren “Škodians” (werknemers van Škoda) elk jaar meerdere projecten om het milieu op de lange termijn te beschermen.

220525-biodiversity-1

Bomen als effectief middel

Sinds 2007 plant Škoda één nieuwe boom voor elke nieuwe auto die de fabrikant aan klanten in Tsjechië levert. Een indrukwekkende mijlpaal werd bereikt in 2021, toen het totaal aantal geplante bomen de grens van één miljoen overschreed. Maar het gaat niet alleen om Škoda zelf. Sinds 2017 zijn Škoda-dealers en klanten ook betrokken bij dit belangrijke initiatief. Het jaar 2023 belooft opnieuw een aanzienlijke groei te brengen, met maar liefst 71.152 nieuwe bomen die gepland zullen worden. Deze bomen vervullen meerdere cruciale functies. Ze helpen water vast te houden in de bodem, voorkomen erosie en dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit en het evenwicht in ecosystemen. In samenwerking met de Partnership Foundation heeft Škoda Auto dit jaar wederom een financieringsprogramma gelanceerd. Steden, gemeenten, non-profitorganisaties, scholen, nationale parken en andere instellingen in het hele land hebben de mogelijkheid om zich aan te melden en hun projecten te ondersteunen. Geselecteerde organisaties ontvangen financiering om zaailingen aan te schaffen, terwijl Škoda Auto de kosten draagt en actief deelneemt aan het zorgen voor deze bomen.

FDV901590_13omky_730_000_nov_vysazench_strom

‘dendrologisch onderzoek’

Naast het belangrijke werk van boombeplanting, wordt er sinds 2010 ook dendrologisch onderzoek verricht gedurende twee tot drie maanden in de zomer en herfst. Dit onderzoek heeft tot doel een inventarisatie te maken van alle boom- en struiksoorten die te vinden zijn op een oppervlakte van 24.000 m². In totaal worden meer dan 1.200 bomen en meer dan 460 struikgewassen geïdentificeerd. Het dendrologisch onderzoek omvat een grondige monitoring en het verzamelen van verschillende gegevens. Hierbij worden onder andere het geslacht en de soort van de boom, de omtrek van de stam op een hoogte van 1,3 meter vanaf de grond, de totale hoogte, leeftijd en vitaliteit vastgelegd. Op deze manier wordt een gedetailleerd beeld verkregen van de diverse bomen en struiken die aanwezig zijn op het onderzoeksgebied.

210521_biological-diversity

Oprichting van Krakonoš Gardens

Dit jaar heeft het Škoda Auto Endowment Fund, in samenwerking met de Škoda Auto Brand Management-afdeling en Volkswagen Financial Services, het financieringsinitiatief genaamd Krakonoš Gardens gelanceerd. Het hoofddoel van dit project is het beschermen van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit, met specifieke aandacht voor het behoud van soorten in bepaalde omgevingen en het in stand houden van ecosystemen op specifieke locaties. Om dit te ondersteunen, kunnen steden, lokale overheden en andere organisaties in aanmerking komen voor subsidies tot 250.000 Tsjechische kronen om hun eigen projecten te financieren. Op deze manier wil Škoda bijdragen aan het behoud van waardevolle natuurlijke gebieden en het versterken van de biodiversiteit.

230522-international-biodiversity-day-2-717f4df3-jpg

Grote stappen in India

Als initiator van het (IBBI) zet Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. (SAVWIPL) zich middels diverse projecten in voor de bescherming van de biodiversiteit in India. Op het uitgestrekte terrein van 500 hectare bij de fabriek in Pune, biedt Škoda Auto Volkswagen onderdak aan meer dan 340 plant-, boom- en diersoorten, waardoor het een belangrijk leefgebied vormt. Bovendien is er een speciale vlinder- en bijentuin aangelegd, die een bron van voedsel en beschutting biedt aan insecten. Bij de fabriek in Aurangabad zijn er initiatieven genomen zoals het 'Oxygen Park' en 'Green Hub'. Deze groene gebieden bestaan uit maar liefst 36.500 bomen, die niet alleen zuurstof produceren en koolstofdioxide opnemen, maar ook dienen als broedplaatsen voor inheemse vogelsoorten en bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. In een tweede fase zullen nog eens 50.000 bomen worden geplant, waarmee de inspanningen worden voortgezet en versterkt. Naast de genomen maatregelen voor biodiversiteit, draagt de Indiase fabriek van SAVWIPL bij aan duurzame energievoorziening door middel van zonnepanelen. In Pune heeft SAVWIPL India een van de grootste zonne-energieinstallaties binnen de auto-industrie in het land in gebruik genomen. Deze installatie heeft een capaciteit om jaarlijks 26,6 miljoen kWh aan zonne-energie op te wekken. Hiermee wordt een significante bijdrage geleverd aan de bevordering van duurzaamheid en de vermindering van de ecologische voetafdruk.Škoda Auto is betrokken bij een herbebossingsproject in het Alibag-district van Maharashtra, waarbij 100 hectare bosgebied wordt hersteld met meer dan 500.000 mangrovebomen. Deze bomen spelen een cruciale rol bij het vastleggen van blauwe koolstof en dragen bij aan het verbeteren van de levensomstandigheden van lokale gemeenschappen. Bovendien helpen deze projecten bij het opvangen van miljoenen liters regenwater in droogtegevoelige gebieden. Dit heeft positieve effecten op zowel de biodiversiteit als het grondwater, wat ten goede komt aan de lokale bevolking, de landbouw en de veeteelt. Deze initiatieven dragen bij aan een duurzamere toekomst en het welzijn van de regio.

vrchlabi

Nul emissies in 2030

Škoda Auto heeft zich toegewijd om de milieu-impact van zijn bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk te houden. Om dit te bereiken, heeft de autofabrikant de 'GreenFuture'-strategie ontwikkeld, die zich richt op klimaatbescherming en duurzaamheid in de gehele waardeketen. Deze strategie is gericht op drie belangrijke gebieden: 'GreenFactory', 'GreenProduct' en 'GreenRetail'. Het doel van Škoda Auto is om tegen 2030 netto nul emissies te realiseren in zijn drie Tsjechische fabrieken. Daarnaast is het bedrijf van plan om de uitstoot van zijn Europese wagenpark met meer dan 50% te verminderen ten opzichte van 2020.